Labvēlīgais Tips

Grupa “ Labvēlīgais TIPS “ radās 1992. gada oktobrī, bez nopietnām pretenzijām uz lielo mākslu un neplānojot tālejošus plānus. Šajā laika posmā 12 grupas albūmi. Zīmīgs ir CD iznākšanas datums – 1. aprīlis, un tas jau komentārus neprasa. Nevainīgā 92.gada joka sekas Latvijas klausītājiem jāpacieš vēl tagad, kaut gan paši vainīgi, jo bez viņu mīlestības un atbalsta nekas nevarētu notikt.

Seko Labvēlīgais Tips:

https://www.facebook.com/LabveligaisTips/