Ikvienai personai ir tiesības atrasties festivāla Summer Sound teritorijā tikai tādā gadījumā, ja tā piekrīt šiem noteikumiem un tos ievēro.

Festivāls Summer Sound ir vieta, kur priecāties un kopā ar apkārtējiem baudīt labu mūziku, jauku atmosfēru un vienam otra sabiedrību. Jebkuras agresijas izpausmes pret apkārtējiem vai cita veida antisociāla uzvedība netiks pieciesta, un vainīgais tiks nekavējoties izraidīts no teritorijas bez jebkādas kompensācijas un bez tiesībām teritorijā atgriezties.

-Ieejot festivāla teritorijā, Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja tiksiet nofotografēts vai nofilmēts, Jūs atļaujiet sava attēla publiskošanu presē, Internetā vai citos medijos, tajā skaitā iespējamo attēla izmantošanu festivāla reklāmas materiālos nākotnē.

-Festivāla teritorijā apmeklētāji var tikt pakļauti video novērošanai, personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

-Festivāla teritorijā Jums jāievēro visi festivāla organizētāju un apsardzes darbinieku norādījumi.

-Apsardzes darbiniekiem ir tiesības neielaist festivāla teritorijā apmeklētājus smagā alkohola reibumā, ja apsardzes darbinieki uzskata, ka tie varētu traucēt festivāla norisi vai apdraudēt savu un citu apmeklētāju drošību.

-Brīdinām Jūs, ka teritorijā ir vietas, kuras nav piemērotas bērniem – piemēram, vietas, kur pulcējas liels skaits apmeklētāju, vietas tieši pie skatuvēm vai skaņu sistēmām u.tml. Ja ierodieties kopa ar bērniem, neatstājiet tos bez pieskatīšanas un rūpējieties par viņu drošību.

-Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ir kaitīga veselībai – izvērtējiet, cik tuvu un cik ilgi atrodieties pie skaņu sistēmām.

-Organizatori neuzņemas atbildību par:

-traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā – lietojiet savu veselo saprātu, esiet uzmanīgi, nepārvērtējiet savas iespējas un sargiet sevi;

-personīgo mantu bojājumiem;

-pazudušām vai nozagtām mantām – iesakām festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā neienest un neatstāt Jums svarīgas vai dārgas lietas;

-festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Atbildību par sniegto pakalpojumu vai pārdoto preču drošību un kvalitāti pilnībā uzņemas attiecīgās preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

-Festivāls netiks atcelts sliktu laika apstākļu dēļ, neizmantotās biļetes netiks kompensētas.

-Festivāla organizētājiem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu.

-Lūdzam Jūs izmantot festivāla teritorijā un ap to uzstādītās atkritumu tvertnes un nepiesārņot parku un pludmali.

TERITORIJA

Festivāla teritorija apmeklētājiem būs atvērta no 3. augusta pulksten 17:00 līdz 5. augustam pulksten 6:00.

Festivāla teritorijā var iekļūt pa divām ieejām: viena no tām atrodas parkā, Kūrmājas prospekta galā, otra – pludmalē, no Daugavas stadiona puses.

FESTIVĀLA BIĻETES

Festivāla biļetes pieejamas festivāla mājaslapā www.summersound.lv, kā arī visās SIA “Biļešu Serviss” tirdzniecības vietās un mājas lapā www.bilesuserviss.lv. Iesakām neiegādāties festivāla biļetes no trešajām personām, jo tās var izrādīties viltotas vai nederīgas.

Pie ieejas festivālā Jūsu biļete tiks skanēta, tādēļ, lūdzu, glabājiet savu biļeti rūpīgi un neradiet iespēju kādam nokopēt to vai uz tās esošo svītrkodu – ieiet festivāla teritorijā varēs tikai pirmais apmeklētājs, kurš uzrādīs biļeti ar šādu kodu.

Festivāla divu dienu biļetes derīgas festivāla abu dienu apmeklēšanai.

IEEJAS APROČU SAŅEMŠANA

Blakus festivāla ieejām atradīsies biļešu kontroles vietas, kur, uzrādot derīgu biļeti, Jums uz rokas tiks uzlikta festivāla ieejas aproce. Uzrādot biļeti ar telšu pilsētiņas ieeju, Jums turpat tiks uzlikta arī aproce, kas nodrošina ieeju telšu pilsētiņā.

Ieejas biļeti pret festivāla ieejas aproci varēsiet apmainīt biļešu kontroles vietās pie festivāla abām ieejām sākot jau no 3. augusta plkst. 17:00. Lūdzu ņemiet vērā, ka vakarā, īpaši pirms festivāla galveno mākslinieku uzstāšanās laikiem, pie aproču saņemšanas vietām iespējamas garas rindas, tādēļ aicinām Jūs aproces saņemt savlaicīgi!

Visiem festivāla apmeklētājiem festivāla teritorijā jābūt derīgai festivāla aprocei. Tās var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai teritoriju atstājot. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu vai sabojātu, vai arī ja aproces nav, apmeklētājam jāatstāj festivāla teritorija. Festivāla aproci aizliegts nodot citām personām.

Tikai aproce, kas ir aplikta ap roku, kalpo kā derīga festivāla ieejas un uzturēšanās atļauja. Viltotas vai bojātas aproces (saplēstas, sagrieztas, sašūtas, salīmētas aproces vai aproces ar bojātiem drošības slēdžiem), kā arī aproces, kas ir uzliktas pārāk brīvi (kuras iespējams nebojājot novilkt no rokas), tiks uzskatītas par nederīgām.

Personas, kas nēsās, glabās vai izplatīs viltotas biļetes vai aproces, vai par kurām būs aizdomas par līdzdalību biļešu un aproču viltošanā, tiks nodotas tiesību sargājošajām iestādēm.

VECUMA IEROBEŽOJUMI

Festivāla apmeklēšanai nav vecuma ierobežojumu, tomēr ir jāievēro sekojoši noteikumi:

 • Bērniem līdz 14 gadu vecumam festivāla teritorijā visu laiku jāatrodas pieaugušā pavadībā.
 • Bērni vecumā līdz 16 gadiem pēc plkst . 22:00 festivāla teritorijā drīkst atrasties tikai pieaugušā pavadībā.
 • Bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja festivālā brīva, bet tikai kopā ar vienu vai abiem vecākiem, kuriem ir derīga festivāla aproce.

FESTIVĀLA TERITORIJĀ AIZLIEGTS IENEST:

 • profesionālo fototehniku (tajā skaitā arī pusprofesionālus fotoaparātus ar maināmiem objektīviem);
 • jebkādu video tehniku;
 • lietussargus;
 • ieročus, sprāgstvielas u.tml.
 • narkotikas;
 • pārtikas produktus, alkoholiskos dzērienus, kā arī bezalkoholiskos dzērienus – festivāla teritorijā darbosies pietiekams skaits tirdzniecības vietu, kafejnīcu un bāru, kur to visu varēsiet iegādāties;
 • lielgabarīta priekšmetus;
 • citus priekšmetus, kas var apdraudēt pārējo apmeklētāju ērtības vai drošību (nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus, asus priekšmetus u.tml.);
 • aizliegts ievest mājdzīvniekus.

Neatļauto priekšmetu un produktu nodošana glabāšanai apsardzes darbiniekiem vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.

FESTIVĀLA TERITORIJĀ AIZLIEGTS:

 • lietot atklātu uguni (sveces, grilus, eļļas lampas, pirotehniku u.tml.);
 • lietot narkotiskās vielas;
 • veikt jebkādu tirdzniecību, reklāmas vai promo aktivitātes, iepriekš tās rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizētājiem;
 • filmēt un veikt skaņu ierakstus, to iepriekš nesaskaņojot ar festivāla organizētājiem;
 • personām, kas jaunākas par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un cigaretes;
 • peldēties festivāla teritorijā diennakts tumšajā laikā vai atrodoties alkohola reibumā;
 • ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt viņu drošību.

Transporta kustība festivāla teritorijā ir atļauta vienīgi ar īpaša parauga atļauju, kuru izsniedz festivāla organizatori.

TELŠU PILSĒTIŅA

Telšu pilsētiņa būs pieejama no 2. augusta plkst.17:00 līdz 5. augusta plkst.15:00.

Telšu pilsētiņā varēs iekļūt tikai tie festivāla apmeklētāji, kas iegādājušies festivāla biļetes ar vietu telšu pilsētiņā. Lai iekļūtu un uzturētos telšu pilsētiņā, apmeklētājiem jābūt 2 aprocēm – derīgai festivāla ieejas aprocei un telšu pilsētiņas aprocei.

Ja esat iegādājies festivāla biļeti ar ieeju telšu pilsētiņā, telšu pilsētiņas aproci varēsiet iegūt pie ieejas telšu pilsētiņā.

Ja esat iegādājies festivāla biļeti bez telšu pilsētiņas, vai saņēmis ielūgumu, un vēlaties izmantot telšu pilsētiņu, ieejas aproci variet iegādāties pie ieejas telšu pilsētiņā. Telšu pilsētiņas aproces cena, pērkot uz vietas: 10 EUR.

Telšu pilsētiņas teritorijā par atsevišķu samaksu būs iespējams novietot kemperus. Vietu skaits ierobežots.

Telšu pilsētiņas teritorijā aizliegts:

 • lietot atklātu uguni (tai skaitā un ne tikai – sveces, grilus, eļļas lampas, u.tml.);
 • lietot narkotiskās vielas;
 •  ievest mājdzīvniekus;
 • ienest produktus un dzērienus stikla traukos, un jebkādus stikla izstrādājumus – saplēsti stikli var būt bīstami gan Jums, gan apkārtējiem;
 • veikt jebkādu komercdarbību vai reklāmas un promo aktivitātes, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
 • ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

KEMPERU ZONA

Kemperu zona būs pieejama no 2. augusta plkst.17:00 līdz 5. augusta plkst.15:00.

Kemperu varēs iekļūt tikai tie festivāla apmeklētāji, kas iegādājušies festivāla biļetes un vietu kemperim.

Lai iekļūtu telšu pilsētiņā, kempera iemītniekiem ir jāiegādājas telšu pilsētiņas ieeja, kas maksā 10 EUR.

 Kemperu zonā aizliegts:

 • lietot atklātu uguni (tai skaitā un ne tikai – sveces, grilus, eļļas lampas, u.tml.);
 • lietot narkotiskās vielas;
 •  ievest mājdzīvniekus;
 • ienest produktus un dzērienus stikla traukos, un jebkādus stikla izstrādājumus – saplēsti stikli var būt bīstami gan Jums, gan apkārtējiem;
 • veikt jebkādu komercdarbību vai reklāmas un promo aktivitātes, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
 • ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

Festivāla organizētāji novēl visiem labu atpūtu un aicina neaizmirst, ka no apmeklētājiem pašiem ir atkarīga festivāla atmosfēra!Laipni lūgti festivālā SUMMER SOUND 2018!